Projekt EnglishOne -Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.
Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.
Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia.
logo

Projekt

Na tejto škole sa realizuje projekt „vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“
projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe vydaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2011/VZN, zo dňa 10.2.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 1. marca 2011,

Vám oznamujeme že

1. - na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 4,00 € ,

2. - príspevok na stravu, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za

Nový web spustený

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu na novej webovej adrese www.zsaslm.sk .

Counter

  • Návštevníkov: 24,836
  • Počítanie od: 2017-04-24 21:33:52
  • Návštevníci:
  • Dnes: 1
    Tento týždeň: 130
    Tento mesiac: 579
    Tento rok: 3786