You are hereVýberové konanie

Výberové konanie


Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš. Termín na predkladanie prihlášok do výberového konania je do 5. mája 2017.
http://www.mikulas.sk/files_web/attachments/2017/1304c-2-2017.pdf

Dňa 3.4. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sociálny pedagóg - sociálny pracovník. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 10.4.2017.

Dňa 16.2. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagagogický asistent, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 23.2. 2017.