You are hereProjekt

Projekt


By molnarova2000 - Posted on 26 september 2012

Na tejto škole sa realizuje projekt „vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“
projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ