You are hereProjekt IT - Akadémia

Projekt IT - Akadémia


By molnarova2000 - Posted on 25 august 2018

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.