You are hereZmluvy

Zmluvy


Predmet č. zmluvy Kto Dátum
zmluva o nájme AS-14-23-2020 Erika Vrbičanová, TJ Družba Smrečany -Žiar, Ing. Miroslav Vaňko, Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11, Ing. Peter Buocik, Marian Pujdes, Dušan Frniak, Volejbalový klub VK- LM, Centrum voľného času, Telovýchovná jednota SNAHA Ploštín 17.08.2020
zmluva o nájme AS-1-13-2020 Erika Vrbičanová, Ing. Miroslav Vaňko, Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11, Ing. Peter Buocik, Mgr. Katarína Ochodnická, Marian Pujdes, Marek Ferianc, Dušan Frniak, Volejbalový klub VK - LM, PaedDr. Alena Repová, Centrum voľného času, OŠK Svätý Kríž, Telovýchovná jednota SNAHA Ploštín, TJ Družba Smrečany -Žiar
8.1.2020
zmluva o nájme AS-14-23-2019 Erika Vrbičanová, Ing. Miroslav Vaňko, Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11, Ing. Peter Buocik, Mgr. Katarína Ochodnická, Marian Pujdes, Marek Ferianc, Dušan Frniak, Volejbalový klub VK - LM, PaedDr. Alena Repová, Centrum voľného času, OŠK Svätý Kríž, Telovýchovná jednota SNAHA Ploštín, Mgr. Dana Gajdošová
8.10.2019
zmluva o nájme AS-1-13-2019 Erika Vrbičanová, Ing. Miroslav Vaňko, Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11, Ing. Peter Buocik, Mgr. Katarína Ochodnická, Marian Pujdes, Marek Ferianc, Dušan Frniak, Volejbalový klub VK - LM, PaedDr. Alena Repová, Centrum voľného času, OŠK Svätý Kríž, Telovýchovná jednota SNAHA Ploštín, Mgr. Dana Gajdošová
8.1.2019
zmluva o nájme AS-1-14-2018 Erika Vrbičanová, Ing. Miroslav Vaňko, Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11, Ing. Peter Buocik, Mgr. Katarína Ochodnická, Marian Pujdes, Marek Ferianc, Dušan Frniak, Volejbalový klub VK - LM, PaedDr. Alena Repová, Centrum voľného času, OŠK Svätý Kríž, Telovýchovná jednota SNAHA Ploštín, Mgr. Dana Gajdošová
8.1.2018
zmluva o dodávke plynu 2018 SPP 1.1.2018
zmluva o dodávke elektriny 2018 Magna energia a.s. 1.1.2018
zmluva o nájme AS-19-2017 Ing. Peter Buocik 28.8.2017
zmluva o nájme AS-20-2017 PaedDr. Alena Repová 31.8.2017
Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_057o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým”
Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava
2017
zmluva o nájme AS-14-2017 TJ Snaha Ploštín 31.1.2017
zmluva o nájme AS-13-2017 Marian Pujdes 20.1.2017
zmluva o nájme AS-12-2017 OŠK Svätý Kríž 10.1.2017
zmluva o nájme AS-1-11-2017 E.Vrbičanová, M.Vaňko, P.Buocik, ZŠ Apoštola Pavla, K.Ochodnická, Karate klub L.M., M.Ferianc, D.Frniak, Volejbalový klub L.M., A.Repová, CVČ LM 2.1.2017
zmluva o nájme AS-18-2016 Dušan Frniak 19.9.2016
zmluva o nájme AS-17-2016 Marek Ferianc 14.9.2016
zmluva o nájme AS-13-2016 Ing. Peter Buocik 30.8.2016
zmluva o nájme AS-11-2016 Erika Vrbičanová 29.7.2016
zmluva o nájme AS-10-2016 Český svaz ochráncủ přírody, ZO 01/30 „Troja“ 18.3.2016
zmluva o nájme AS-9-2016 Obecný športový klub Svätý Kríž 23.2.2016
zmluva o nájme AS-1-8-2016 KARATE KLUB - Liptovský Mikuláš, Mgr. Katarína Ochodnická ,Odborový zväz KOVO , Ing. Miroslav Vaňko, Mgr. Adriana Chrapčiaková, Centrum voľného času, Ing. Peter Buocik, PaedDr. Alena Repová 5.1.2016
Dodatok č. 2
k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. AS-12-2014
Premonta sro 27.11.2015
zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 6.10.2015
zmluvy o nájme AS-18-2015 Nova training sro 1.10.2015
zmluvy o nájme AS-15-16-2015 Mgr.K.Ochodnická, PaedDr.Alena Repová 7.9.2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu .9.2015
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 2.list .9.2015
zmluvy o nájme AS-14-2015 ZŠ Apoštola Pavla 26.8.2015
zmluvy o nájme AS-13-2015 Ing. Peter Buocik 25.8.2015
zmluva o nájme AS-12-2015 KARATE KLUB - Liptovský Mikuláš 31.7.2015
zmluva o nájme AS-11-2015 Ing. Miroslav Vaňko 28.7.2015
zmluva o nájme AS-10-2015 Odborový zvaz KOVO 28.7.2015
zmluva o nájme AS-9-2015 KARATE KLUB - Liptovský Mikuláš 2.6.2015
zmluva o výkone prac. zdrav. služby Gajos, s.r.o. 27.4.2015
zmluva MRK-dodatok č.2 MRK 27.1.2015
rámcová kúpna zmluva 2/15 VOVA, s.r.o. 12.2.2015
zmluva o poskytovaní služieb Imafex Computers s.r.o. 31.1.2015
zmluvy o nájme AS-1-8-2015 Premonta s.r.o., Karate klub L.M., Mgr. Katarína Ochodnická, Odborový zväz KOVO, Ing. Miroslav Vaňko, ZŠ Apoštola Pavla, CVČ, Ing. Peter Buocik, PaedDr. Alena Repová 5.1.2015
zmluva o odbere tepla LMT s.r.o 29.12.2014
ramcova kupna zmluva Daffer s.r.o 19.12.2014
ramcova kupna zmluva Daffer, sro 18.12.2014
servis- dodatok č.1 Deltech a.s. 15.10.2014
zmluvy o nájme AS-15-22-2014 Karate klub L.M., Mgr. Katarína Ochodnická, Odborový zväz KOVO, Ing. Miroslav Vaňko, ZŠ Apoštola Pavla, CVČ, Ing. Peter Buocik, PaedDr. Alena Repová, Ing. Horváthová Svetlana 11.9.2014
zmluvy o nájme AS-14-2014 TM Consulting, s.r.o. 1.7.2014
zmluva MRK-dodatok č.1 MRK 26.6.2014
servis Deltech a.s. 18.3.2014
zmluvy o nájme AS-13-2014 TJ Iľanovo Liptovský Mikuláš 31.1.2014
zmluvy o nájme AS-12-2014 PREMONTA s. r. o. 20.1.2014
zmluvy o nájme AS-11-2014 NOVA TRAINING, s.r.o. 2.1.2014
zmluvy o nájme AS-01-10-2014 MPC, Karate klub L.M., Mgr. Katarína Ochodnická, Odborový zväz KOVO, Ing. Miroslav Vaňko, ZŠ Apoštola Pavla, CVČ, Ing. Peter Buocik, PaedDr. Alena Repová, Ing. Horváthová Svetlana 2.1.2014
zmluvy o nájme AS-24-2013 TM Consulting 4.11.2013
zmluvy o nájme AS-22-23-2013 Repová, Horváthová 2013
zmluvy o nájme AS-15-21-2013 Karate klub,Mgr. Ochodnická, OZ KOVO, Ing. Vaňko, ZŠ AP, CVČ, 2013
zmluvy o nájme AS-13-2013 BJ Blažek 2013
zmluvy o nájme AS-12-2013 MEKKA s. r. o. 2013
zmluvy o nájme AS-11-2013 BJ Blažek 2013
zmluvy o nájme AS-9-10-2013 2013
zmluvy o nájme AS-1-8-2013 Karate klub,Mgr. Ochodnická, OZ KOVO, Ing. Vaňko, ZŠ AP, CVČ, Mgr. Ganoczyová, Ing. Buocik 2013
zmluvy o nájme AS-22-2012 Rímskokatolícka cirkev 24.10.2012
zmluvy o nájme AS-13-21-2012 24.9.2012
zmluva o poskytovaní služieb AS--2012 Quadriq a.s. 6.9.2012
zmluva o poskytovaní služieb AS--2012 Imafex Computers sro 31.8.2012
zmluva o nájme AS-12-2012 BJ Blažek 23.8.2012
kúpna zmluva Eva Bordigová 6.6.2012
o dodávke šk, potrieb Daffer s.r.o. 30.3.2012
o nájme nebytových priestorov - dodatok AS-30-2010 Pizza Bombaj 8.11.2011
o nájme nebytových priestorov AS-3-2011 Ján Ružbarský 7.1.2011
o nájme nebytových priestorov AS-9-2011 Športový klub Kriváň 20.3.2011
o nájme nebytových priestorov - dodatok AS-30-2010 Pizza Bombaj 8.2.2011
o nájme nebytových priestorov AS-10-2011 ŠPÚ 10.3.2011
o nájme nebytových priestorov AS-13-2011 Základná škola Apoštola Pavla 9.9.2011
o nájme nebytových priestorov AS-15-2011 Odborový zväz KOVO 9.9.2011
o nájme nebytových priestorov AS-16-2011 Centrum voľného času 9.9.2011
o nájme nebytových priestorov AS-18-2011 Tenisová škola Profesionál 19.9.2011
o nájme nebytových priestorov AS-1-2012 KARATE KLUB LIPT. MIKULÁŠ 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-2-2012 Mgr. Katarína Ochodnická 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-3-2012 Odborový zväz KOVO 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-4-2012 Ing.Miroslav Vaňko 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-5-2012 Základná škola Apoštola Pavla 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-6-2012 Centrum voľného času 16.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-7-2012 Marian Karim-K-dent 31.1.2012
o nájme nebytových priestorov AS-10-2012 Mekka s.r.o. 13.4.2012
o nájme nebytových priestorov AS-9-2012 TJ Snaha Ploštín 13.2.2012