You are hereDokumenty

Dokumenty


Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010
546 - ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy

Faktúry

Objednávky