You are hereO nás

O nás


Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila...
Som škola ako mnohé iné. Ale v niečom som jedinečná. Porozprávam Vám o tom.
Stojím na sídlisku na Nábreží a okolo mňa je veľa zelene. Na mojom ihrisku sa radi hrajú najmenší žiaci, starší zas využívajú pri vychádzkach a vyučovaní v prírode blízky areál vodného slalomu na rieke Váh.
Moji žiaci nemusia prechádzať cez hlavnú cestu, keď idú do školy. Stojím v strede sídliska a tak majú žiaci bezpečnú cestu a pocit istoty aj pri návrate domov.
Mám dobrých pedagógov. Žiakom sa venujú po odbornej stránke počas vyučovania i po jeho skončení v rôznych záujmových krúžkoch. Tých je na škole veľa a žiaci ich radi navštevujú.
Dvakrát ročne trávime niekoľko dní v prírode. OČAP – ochrana človeka a prírody. Moji žiaci veľmi dobre poznajú túto značku. Aj maličkí sa chodia skamarátiť s prírodou, novými spolužiakmi do školy v prírode. A tak všetci poznávajú jej krásy , ale aj nástrahy, učia sa pomôcť jeden druhému.
Môj školský vzdelávací program sa nesie pod názvom Liptov je náš domov.
Moja škola poskytuje deťom rozvoj všestranných záujmov. Aj anglický jazyk hravou formou a informatika sú už na prvom stupni pre nich samozrejmosťou.
Poteším sa, ak aj Ty budeš mojím budúcim žiakom.
Škola pre Teba a Tvojich priateľov